Logo AtPresent

Marieke de Boer

Coach en trainer

Marieke de Boer begeleidt ervaren managers die hun leiderschap verder willen versterken. Want ook als senior manager loop je af en toe tegen situaties aan die meer van je vragen dan je aankunt. Als ervaren coach en trainer kan Marieke de Boer dan je sparringpartner zijn.  Om helder te krijgen wat er nu precies speelt en om nieuwe scenario’s te ontwikkelen. Inzicht en aanpak.

Samen met jou weet zij op onconventionele wijze de gewenste resultaten neer te zetten. En dat gaat vaak verder dan wat opdrachtgever en manager vooraf bedachten.

At Present

“Ik zie vaak dat mijn klanten verleerd hebben om in het moment te zijn. Ze zijn vooral bezig met de toekomst,met andere mensen, met wat anderen belangrijk vinden en laten zich meevoeren door de waan van de dag. Daardoor verliezen ze het zicht op wat ze zelf willen bereiken en wat ze voor hun organisatie willen betekenen. Gevolg is dat problemen blijven sudderen, de manager ziet niet  meer wat er nou precies aan de hand is. En als hij het wel ziet, vindt hij ‘t vaak te ingewikkeld om aan te pakken. Hij komt in een soort overlevingsmodus terecht en dat kost heel veel energie.

 In mijn werk ga ik juist uit van wat er op dit moment speelt.  Ik zeg wat ik zie. Wat je op je werk en in je leven tegenkomt, herhaalt zich ook in ons contact. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat je je groter of juist kleiner maakt  als je me wilt overtuigen, of als je over je team praat.”

Wat zegt dat gedrag nu over jou en je werk? En hoe kun je dit zo nodig veranderen?

Ook mijn bedrijfsnaam At Present verwijst naar het hier en nu: waar ben je op dit moment mee bezig, wat speelt er in je bedrijf en wat domineert de markt? En hoe gaan we daar nu samen aan werken? “

Ik kijk naar persoonlijkheid, gedrag en omgeving. En meer.

“Je kunt met problemen worstelen op verschillende niveaus: jij als persoon, je gedrag in relatie tot anderen, de omgevingen waarin je functioneert en de verbanden daartussen. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen waarom bepaalde zaken maar niet lukken, ondanks al je inspanning en talenten. Je wilt misschien graag geduldig zijn, maar onder druk wordt dat lastig … dat is het persoonlijke niveau.

Het volgende niveau gaat over hoe jij met anderen omgaat. Hoe uit jij je, wat communiceer je? Je kunt je afvragen of dat soepel loopt en of je bijvoorbeeld voldoende invloed hebt op je medewerkers.

Daarnaast is de omgeving van belang. We bevinden ons allemaal in systemen die ons beïnvloeden, vaker onbewust dan bewust. Dat kan je familieachtergrond zijn die maakt dat je altijd ‘zo’ reageert. Of de bedrijfscultuur waarin zaken altijd op een bepaalde manier gaan. Dat is het derde niveau, het grote verband waarin wij samenwerken en samenleven.”

Zo werk ik

“In mijn coaching en training zoomen we nadrukkelijk in op al deze niveaus en op de ruimte daartussen. En dat zorgt voor nieuwe perspectieven die je keuzevrijheid vergroten. We leggen verbanden tussen je huidige gedrag, je vaste patronen en de omgeving waarin je opereert. Doordat je die verbanden gaat zien, ontdek je ook welke stappen je kunt zetten om anders met een situatie om te gaan of los te komen van je gebruikelijke gedrag.

In mijn coaching en training gebruik ik verschillende methoden  die ik samensmelt tot een unieke werkwijze. Een belangrijke inspiratie is mijn theaterachtergrond. Van daaruit heb ik een goed oog voor non-verbaal gedrag en heeft je lijfelijke ervaring een belangrijke rol.”

Cocreatie – graag!

Ik werk graag samen met  de opdrachtgever en ook met andere coaches/trainers, een assessmentbureau en een headhunter uit mijn uitgebreide netwerk bij het ontwerpen van oplossingen voor complexe organisatievraagstukken.

Deze opleidingen heeft Marieke de Boer gevolgd

  • NSG (Amsterdam) – Gestalt opleiding
  • Rino NH (Amsterdam) – workshops Consulting to the system as a whole,
  • IAS International (Haarlem) – postacademische opleiding voor seniortrainers, adviseurs en coaches; geïntegreerde benadering voor veranderingsprocessen
  • Quantum Institute (Aptos, Californië) – Quantum Psychology, benaderingen voor zelfonderzoek vanuit westerse en oosterse filosofie, kwantum fysica, neurologie en linguïstiek
  • ITH (Amsterdam), BGL & partners (Hoofddorp) en IEP (Nijmegen) – Practitioner en Master practitioner NLP, Denkstijlen NLP
  • De Baak Management Studiecentrum van VNO-NCW (Noordwijk) – postacademische opleiding trainer/opleider
  • Hogeschool voor de Kunsten (Utrecht) – afdeling theater en drama

Neem contact op via of bel naar
0031 6 2509 6639.